Interviews

Onze onderzoekers vertellen over onderzoeksprojecten en hoe deze integrale gebiedsprocessen ondersteunen

Kruidenrijk grasland: onderdeel van natuurinclusieve landbouw

Ooit was Nederland rijk aan velden vol kruidenrijk grasland. Vanwege de veranderingen in de landbouw en de komst van bestrijdingsmiddelen en…

Integrale gebiedsaanpak: lessen uit het Buijtenland van Rhoon

Toen minister Van der Wal op 30 januari het Buijtenland van Rhoon bezocht, was ze lovend over de manier waarop van onderop plannen worden gemaakt…

Kritische Prestatie Indicatoren helpen boeren effectief te verduurzamen

De biodiversiteit loopt fors terug. Dat waarneembare feit vraagt om gerichte tegensturing. Chris Koopmans, Programmacoördinator Bodem en Klimaat,…

Berg aan uitdagingen vraagt om integrale gebiedsaanpak

Het is een besef dat bij steeds meer partijen doordringt: problemen proberen op te lossen op perceelsniveau is lang niet altijd effectief. Veel…

Verbinding tussen landbouw en natuur zorgt voor een mooiere wereld

In het Buijtenland van Rhoon komen modern agrarisch ondernemerschap en natuurbeheer optimaal bijeen. Het Louis Bolk Instituut is nauw bij deze…

Agroforestry: op zoek naar het systeem dat bij de boer past

Agroforestry kan een belangrijke oplossing zijn voor afnemende biodiversiteit en klimaatverandering. Tegelijk is het een flinke uitdaging om het…

Regionale teelt van eiwitgewassen: een boost voor biodiversiteit en bestuivers

Eiwitgewassen dragen bij aan biodiversiteit in het landschap. Ze leveren namelijk een bloeiend gewas gedurende een vrij lange periode, en zijn…

De focus op gezondheidsbeleving brengt oplossingen dichterbij

Door te focussen op de persoonlijke beleving van hinder en gezondheid, in plaats van op harde data, haalt het Louis Bolk Instituut andere…

45 jaar Louis Bolk Instituut - Eigenwijs onderzoek dat harder nodig is dan ooit

Het Louis Bolk Instituut bestaat 45 jaar. Huidig directeur Ilse Geijzendorffer maakte al tijdens haar studie in Wageningen kennis met het Louis…